torsdag 26. januar 2012

Omforent om merverdi? ..som flytskjema


Jeg lagde et flytskjema for en avklaringsprosess med siktemå å oppnå omforent merverdi med digitale verktøy og arbeidsmåter til PPU (Praktisk Pedagogisk Utdanning) her om dagen. Både for å teste lucidchart og for å tydeliggjøre prosessen. Begge deler fungerte godt.

Skjemaet i større (zoombar) versjon publisert via Lucidchart her

Visualiseringen gjorde det lettere å se en mangel i tenkingen (det var det en som så), nemlig det å ta med elevene også når lærer ser merverdi gjennom bruk av digitale verktøy og arbeidsmåter. Lucidchart er kanskje spesielt interessant for de av oss som bruker Google applikasjoner i utdanningsverjon, i alle fall fram til Datatilsynets "kleberige klør", slik Narvik kommune siteres på digi.no klemmer til. Lucidchart er intergret i verktøykassa der.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar